כיסויים והרחבים בביטוח נסיעות לחו"ל

ביטוח נסיעות לחו"ל מורכב מתוכנית ביטוח בסיסית שניתן להוסיף עליה כיסויים/הרחבים בהתאם לצרכים האישיים

 • ביטוח נסיעות לחו"ל

  ביטוח נסיעות לחו"ל מתאים לכל אדם הנוסע לחו"ל ומקנה הגנה ביטוחית מפני מגוון אירועים כגון הוצאות רפואיות, הוצאות מיוחדות בחו"ל, אחריות כלפי צד ג' וכיסוי לאיתור וחילוץ. כמו כן, ביטוח הנסיעות שלנו כולל כיסויים המותאמים לנגיף הקורונה!

 • תנאי תוכנית הביטוח (הרובד הבסיסי)

  1. מתאים לכל נסיעה בין אם לצרכי חופשה או עסקים, למבוטחים בהתאם לפירוט הבא:
   > מבוטחים עד גיל 70 לתקופה של עד 30 יום.
   > מבוטחים מגיל 70 לתקופה של עד 15 יום.
  2. גבול האחריות הבסיסי לכיסוי להוצאות רפואיות ואשפוז במקרי חירום עד $5,000,000.
  3. שינוי כרטיס נסיעה כאשר יש סגר במדינה בה המבוטח שוהה – עד 200$.
  4. כיסוי להוצאות הארכת שהייה בחו"ל אם למבוטח יש תסמינים בשדה בחו"ל – עד 2000$ (מתוך זה 1,000$ לכרטיס טיסה ו-100$ עבור לינה ליום ועד 1,000$)
  5. במידה והמבוטח נדבק בקורונה בחו"ל – כיסוי לכל ההוצאות הרפואיות ללא תוספת תשלום.
  6. הביטוח כולל בין היתר החזר תשלומים בגין הוצאות טיפול במקרי חירום רפואיים, פינוי והטסה רפואית לארץ, אחריות כלפי צד ג' וגם כיסוי לאיתור וחילוץ.

  לחצו כאן לצפייה בטבלת הכיסויים

 • מהו הרחב כבודה?

  הרחב המכסה אובדן או נזק פתאומי ושנגרמו למטען (כבודה) של המבוטח בזמן שהיה תחת השגחה (נישאים על המבוטח או מצויים באחריות מוביל). 

 • מה חשוב לדעת על הרחב זה?

  גבול האחריות להרחב זה עומד על $2,000.

  הרחב זה חל על חפצי ערך - רק במידה והיו על גוף המבוטח או בתיק הצמוד אליו או נעולים בתא חפצים או בכספת.

 • מהו הרחב לביטול נסיעה?

  הרחב זה מקנה החזר הוצאות נסיעה כגון טיסות, נסיעות בכלי תחבורה, הוצאות רכב שכור, ובתי מלון במקרה של ביטול או ישירות בקשר לנסיעה ולא יוחזרו.

 • מה חשוב לדעת על הרחב זה?

  1. במקרה של ביטול נסיעה בשל אחד מהאירועים המפורטים בפוליסה, גבול אחריות עד 5000$ (מתוכם 2000$ לכרטיס נסיעה).
  2. כיסוי לביטול נסיעה בשל סגר בישראל / תסמינים בשדה התעופה בישראל – עד 400$.
  3. הרחב ביטול נסיעה יהא ניתן לרכישה עד 14 יום לפני הנסיעה.
  4. במקרה של ביטוח נסיעה עקב מצב רפואי, יש צורך באישור רפואי לכך שהמבוטח / בן / בת זוגו אינו יכול לטוס לחו"ל. ההחזר מותנה בקבלת מסמך רפואי המפרט את הביקור את הרופא, האבחון והממצאים.
 • מהו הרחב לקיצור נסיעה?

  הרחב זה מקנה החזר הוצאות נסיעה כגון טיסות, נסיעות בכלי תחבורה, הוצאות רכב שכור, ובתי מלון שהוצאו ישירות בקשר לנסיעה ולא יוחזרו.

 • מה חשוב לדעת על הרחב זה?

  במקרה של קיצור נסיעה בשל אחד מהאירועים המפורטים בפוליסה, גבול אחריות עד 5000$ (מתוכם 2000$ לכרטיס נסיעה).

 • מהו הרחב מצב רפואי קיים מורחב/תרופתי?

  ביטוח נסיעות לחו"ל סטנדרטי אינו מכסה החמרה של מצב רפואי קיים עמו טס המבוטח ולכן מומלץ לנוסעים הסובלים ממחלה כלשהיא או שהיו מאושפזים, או שהיו תחת השגחה או טיפול רפואי או שנטלו טיפול תרופתי קבוע ב-6 החודשים שקדמו לנסיעה להצטייד מראש בהרחב זה, המקנה כיסוי למקרה רפואי שארע בזמן השהות בחו"ל בעקבות החמרה של מצב רפואי קיים.

 • מה היתרונות בהרחב זה?

  באפשרותכם לבחור אחד משני הרחבים להחמרה של מצב רפואי קיים בהתאם למצבו הרפואי של המבוטח:

  1. מורחב - מיועד לנוסע בעל ליקוי בריאותי או מחלה שבשלה היה המבוטח בטיפול (לרבות טיפול תרופתי) או בהשגחה ב-6 החודשים שקדמו לנסיעתו. 
  2. תרופתי - הרחב מוזל המיועד לנוסע שנטל טיפול תרופתי בלבד בעת הנסיעה או ב-6 החודשים שקדמו לנסיעתו ולא סובלים מליקוי בריאותי שהצריך טיפול כלשהו. 


  שימו לב! גבול האחריות להרחב זה הינו $300,000.

  *ישנן מחלות או מצבים רפואיים שלא יכוסו גם בעת רכישת ההרחב.

 • מהו הרחב מחשב נייד וטאבלט?

  כיסוי ביטוחי כנגד אובדן או גניבה שאירעו למחשב הנייד או לטאבלט שלכם בזמן שהיו תחת השגחתכם במהלך שהותכם בחו"ל.

 • מהם היתרונות בכיסוי זה?

  מגדיל את סכום הכיסוי למחשב הנייד או לטאבלט עד לסכום מירבי של $2,000.

 • מהו הרחב גניבת מכשיר סלולרי?

  הרחב זה יקנה לכם כיסוי ביטוחי כנגד גניבת מכשיר הטלפון הנייד במהלך שהותכם בחו"ל.

 • מהם היתרונות בכיסוי זה?

  גבול האחריות להרחב זה הינו 750$.

  שימו לב! במידה ולא רכשתם הרחב זה, הפוליסה אינה מכסה מכשיר סלולרי.

 • מהו הרחב ספורט אתגרי?

  כיסוי להוצאות רפואיות לאחר תאונה או נזק שנגרמו כתוצאה מעיסוק בספורט יבשתי, ספורט ימי וספורט אווירי במהלך השהייה בחו"ל, כגון: צניחה, צניחה חופשית, דאייה, בנג׳י, רפטינג, סקי מים, שימוש באופנוע ים, טיפוס על הרים בעזרת חבלים וטיפוס על מצוקים או גלישה מהם (סנפלינג) ועוד.

 • מהם היתרונות בכיסוי זה?

  במידה ואתם יודעים מראש את פרק הזמן בו תעסקו בפעילות אתגרית במהלך השהות מחו"ל, הרחב זה יעיל במיוחד מכיוון שעצם רכישתו לתקופת זמן מוגדרת מראש תאפשר לכם להוזיל את עלות הביטוח.

  הרחב זה ניתן לרכישה מגיל 8 עד גיל 65. 

  שימו לב! במידה ולא רכשתם הרחב זה, הפוליסה אינה מכסה פעילויות ספורט אתגרי. 

 • מהו הרחב היריון?

  הרחב המכסה הוצאות בגין מקרה חירום רפואי הקשור להריון המבוטחת. 

 • מהם היתרונות בהרחב זה?

  1. לא ניתן לרכוש הרחב זה לאחר השבוע ה-32 להריון או לאחר גיל 42.
  2. הרחב זה אינו מיועד לנשים הנמצאות בהריון בסיכון, שמירת היריון או במידה והרופא המליץ שלא לטוס לחו"ל.
  3. גבול האחריות להרחב זה הינו $200,000.

  שימו לב! במידה ולא רכשתם הרחב זה, הפוליסה אינה מכסה אירועים רפואיים הקשורים להריון.

 • מהו הרחב ספורט חורף?

  כיסוי להוצאות רפואיות לאחר תאונה או נזק שנגרמו כתוצאה מעיסוק בפעילויות ספורט חורף הכוללת גלישה והחלקה על השלג כגון סנובורד, סקי שלג וכדומה.

 • מהם היתרונות בהרחב זה?

  רכישת ההרחב לפרק זמן ידוע מראש בהתאם לתכנון הטיול שלכם מומלצת על מנת להוזיל את עלותו.

  הרחב זה ניתן לרכישה למבוטח עד גיל 70. 

  שימו לב! במידה ולא רכשתם הרחב זה, הפוליסה אינה מכסה פעילויות ספורט חורף.

 • מהו כיסוי איתור וחילוץ?

  כיסוי להוצאות איתור וחילוץ עקב אובדן קשר או סיכון חיים ברור וחד משמעי לחיי המבוטח. 

 • מהם היתרונות בכיסוי זה?

  1. מקנה שקט נפשי בעת שהותכם מעבר לים. במקרה שבו לא יהיה ניתן לאתר אתכם או שתזדקקו לחילוץ מסיבה כלשהיא - צוות מקצועי ומיומן ייצא בעקבותיכם על מנת לאתר ולחלץ אתכם.
  2. גבול האחריות לכיסוי זה הינו גבוה באופן משמעותי ועומד על $250,000. 
  3. כיסוי זה כלול בתוכנית הביטוח הבסיסית של הפוליסה אך באפשרותך לוותר עליו תמורת הוזלה בדמי הביטוח.  


  שימו לב! טרם צאתכם מהארץ חשוב להגדיר איש קשר, לעדכן אותו אודות מסלול הטיול המתוכנן ולשמור איתו על קשר רציף בעת השהות בחו"ל. 

 • מהו כיסוי אחריות כלפי צד שלישי?

  כיסוי המקנה הגנה מפני הוצאות של המבוטח ממקרי נזק גוף או רכוש לצד שלישי.

 • מה חשוב לדעת על כיסוי זה?

  כיסוי זה כלול בתוכנית הביטוח הבסיסית של הפוליסה אך באפשרותך לוותר עליו תמורת הוזלה בדמי הביטוח. 

  גבול האחריות להרחב זה הינו עד $100,000.

 • מהו הרחב שדרוג הרובד הבסיסי?

  הרחב המאפשר להגדיל את סכומי הביטוח לחלק מן הכיסויים הכלולים בתוכנית הביטוח הבסיסית של ביטוח נסיעות לחו"ל.

 • מה חשוב לדעת על הרחב זה?

  גבולות האחריות שהרחב זה מקנה לכם:

  1. הטסת מלווה למקום אשפוזו של מבוטח בחו"ל - $2,000 (במקום $1,500)
  2. הארכת שהות בחו"ל - $3,000 (במקום $2,000)
  3. הטסת בן משפחה קרוב עבור קטין - $1,500 (במקום $1,000)
שאלות ותשובות נפוצות
ביטוח נסיעות לחו"ל אינו מחויב מבחינה חוקית, אך מומלץ מאוד לרכוש אותו לפני שאתם מחתימים דרכון שכן כל נסיעה, בין אם לצרכים עסקיים ובין אם לטובת חופשה, טומנת בחובה גם לא מעט סיכונים. אזרח ישראלי השוהה במדינה זרה אינו יכול ליהנות מהזכויות המגיעות לו בארץ ולכן במידה ותצוץ בעיה בריאותית כלשהיא או שיגרם נזק, אובדן או גניבה לציוד עימו הוא נסע, צפויות לו הוצאות כספיות לא מבוטלות. ביטוח נסיעות לחו"ל מקנה לך שקט נפשי ויעמוד לצידך במקרה הצורך.
תנאי הפוליסה של ביטוח נסיעות לחו"ל נקבעים טרם היציאה מהארץ ואינם ניתנים לשינוי מרגע העלייה למטוס. בדיוק מסיבה זו חשוב לעשות חשיבה מקדימה לפני הנסיעה על מנת שתוכלו להתאים את הכיסויים שמקנה הביטוח באופן מיטבי לצרכיה.
ניתן לרכוש ביטוח נסיעות לחו"ל עד לרגע היציאה מהארץ בתהליך On-Line פשוט ומהיר באתר. אך עם זאת, רצוי לרכוש את ביטוח הנסיעות מראש ובתוכו הרחב לקיצור/ביטול הנסיעה - רק כך תוכל ליהנות גם מכיסוי במקרה של ביטול או קיצור הנסיעה בפתאומיות בעקבות מקרה חירום כזה או אחר.