חזרה לשירות לקוחות
כניסה לאיזור האישי
האיזור האישי מאפשר לך
  • צפיה והפקת מסמכים
    תוכל לצפות ולעקוב אחר נתוני הביטוח שלך בכל זמן שתרצה ולהפיק מסמכים הנחוצים לך.
  • חידוש ביטוח הרכב
    תוכל לחדש את הביטוח המקיף וביטוח החובה שלך בקליק אחד, ללא טלפונים וללא טרחה. וכן תוכל לרכוש כיסוי ביטוח נהג צעיר בקלות ונוחות.
  • מעקב אחר גביה
    תוכל לעקוב באופן פשוט ונוח אחר כל תשלומי הביטוח שלך. גם תשלומי העבר וגם תשלומים עתידיים.
היכנסו לאיזור האישי שלכם עם סיסמא אישית קבועה וייחודית!
למד/י עוד