"הר הביטוח" - ממשק אינטרנטי מרכזי שמקימה רשות שוק ההון ביטוח וחסכון ("רשות שוק ההון") והיא מחייבת את חברות הביטוח להעביר אליה נתונים לשם כך. 

זוהי הודעת רשות שוק ההון בעניין העברת הנתונים: אגף שוק ההון במשרד האוצר מקים במהלך חודש מרץ 2017 אתר אינטרנט מאובטח שיאפשר לך לראות במרוכז את מוצרי הביטוח שלך בכל חברות הביטוח בישראל וזאת על בסיס נתונים שאנו (חברות הביטוח) נעביר אליהם. במידה ואינך מעוניין שנעביר את הנתונים, עליך ליצור קשר עם חברתנו. לידיעתך, אי העברת הנתונים תמנע ממך לראות במרוכז באתר האינטרנט המאובטח את מוצרי הביטוח שלך בכל חברות הביטוח בישראל.

אם ברצונך שלא נעביר נתונים אודות מוצרי הביטוח שלך אל רשות שוק ההון, באפשרותך להיכנס לאיזור האישי שלך באתר, שם קיימת האפשרות להורות על אי העברת הנתונים שלך לממשק בדרך מאובטחת ונוחה.  תשומת ליבך כי לפי הנחיות רשות שוק ההון, על חברת ביטוח שמבוטח שלה ביקש ממנה שלא להעביר את פרטיו, להפסיק את ההעברה החל משבועיים מיום קבלת הבקשה.

 

> לחצו כאן להסרה באיזור האישי באתר החברה
> לפניות בנוגע לממשק לחצו כאן ליצירת קשר עם מוקד השירות